Báo cáo tuần
07/01/2019 – 20/01/2019

Công tác tuần tới
21/01 – 03/02/2019

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Thông báo xây dựng thuyết minh đề tài cấp cơ sở do cán bộ thực hiện năm 2019, hạn đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về P.QLKH: ngày 14/02/2019.

-   Ngày 10/01/2019: thông quan đề tài NCKH cơ sở đặt hàng do cán bộ thực hiện với Thường trực Hội đồng KH-ĐT Trường.

-   Giải quyết thủ tục gia hạn, thanh toán, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do cán bộ và sinh viên thực hiện.

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Tổng hợp đăng ký đề tài NCKH do sinh viên thực hiện năm 2019, hạn đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về P.QLKH: ngày 14/02/2019.

-   Thực hiện thủ tục cấp kinh phí cho đề tài của CB và SV năm 2018 tiếp tục năm 2019.

-   Tổng hợp thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường do cán bộ đăng ký tuyển chọn thực hiện từ năm 2019, hạn đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về P.QLKH: ngày 14/02/2019.

-   Trình tổng hợp biên bản kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động KH&CN năm 2018 các đơn vị.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Chi thưởng của Bộ GD&ĐT bài báo công bố tạp chí quốc tế uy tín ISI, SCI, SCIE năm 2017.

-   Hỗ trợ cán bộ nộp hồ sơ hoàn chỉnh đề tài thuộc Chương trình 562 - Bộ GD&ĐT.

-   Tổng hợp báo cáo xử lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ chậm, muộn, tồn đọng.

-   Báo cáo tình hình thực hiện các đề tài cấp Bộ đến 17/01/2019.

-   Gửi công văn v/v cung cấp thông tin dịch bệnh động vật thủy sản cho Cục Thú y – Bộ NN&PTNT

-   Giải quyết thủ tục thanh toán kinh phí, gia hạn, tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Giải quyết thủ tục thanh toán kinh phí, điều chỉnh đề tài, tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 08/01/2019: Đoàn cán bộ Trường ĐHCT (K. Nông nghiệp, TT CGCN & DV, P.QLKH) làm việc với Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM về hợp tác NCKH & CGCN.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 28/01-30/01/2019: thăm và chúc Tết các Sở KH&CN vùng ĐBSCL, TP: Ô. Dũng, P.QLKH, TT.CGCN&DV, TT.LKĐT, CNĐT liên quan.

-   Ngày 23/01/2019: làm việc với UBND huyện Ngã Năm, Sóc Trăng v/v triển khai đề tài.

-   Ngày 24/1/2019: làm việc với Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM về hợp tác NCKH & CGCN trong lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi.

-   Ngày 25/01/2019: làm việc với UBND huyện Châu Thành, Sóc Trăng v/v triển khai các đề tài.

·     Hoạt động sở hữu trí tuệ:

-   Nhận quyết định chấp nhận đơn hợp lệ sáng chế Bộ phận cắt vỏ của máy bóc vỏ hạt sen tươi.

·     Hoạt động sở hữu trí tuệ:

-   Xúc tiến thủ tục chuyển hình thức đăng sang Giải pháp hữu ích đối với hồ sơ Quy trình sản xuất mật từ cuống buồng hoa dừa nước.

·     Sự kiện KHCN:

-   Trình Thường trực Hội đồng KH-ĐT đăng ký báo cáo seminar đợt 1 năm 2019.

-   Mời viết tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam, hạn gửi tóm tắt: ngày 01/3/2019.

-   Thông báo: Hội thảo Tâm lý học đường - thực trạng và giải pháp; Hội thảo Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập Quốc tế; Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng sự hội nhập ASEN và thế giới của thị trường lao động Việt Nam; Hội thảo Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững.

·     Sự kiện KHCN:

-   Trình Hiệu trưởng duyệt đăng ký báo cáo seminar đợt 1 năm 2019.

-   Tiếp tục hỗ trợ Ban Tổ chức Hội thảo VETEC.

-   Hoàn thành Phiếu thu thập thông tin về nhóm nghiên cứu tiềm năng cho Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn