Báo cáo tuần
14/5 – 20/5/2018

Công tác tuần tới
21/5 – 27/5/2018

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Hướng dẫn cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng triển khai đề tài cấp cơ sở năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Lập thủ tục cấp kinh phí đề tài cán bộ mới năm 2018.

-   Hướng dẫn sinh viên hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng triển khai đề tài cấp cơ sở năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài  KH&CN cấp Bộ GD&ĐT năm 2017.

-   Ngày 14/5/2018: tiếp Đoàn kiểm tra các đề tài thuộc Chương trình Tây Nam Bộ.

-   Giải quyết thủ tục nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ, cấp NN.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Lập hồ sơ cấp kinh phí đề tài cấp Bộ mới năm 2018.

-   Giải quyết thủ tục nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ, cấp NN.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 17/5 – 18/5/2018: Đoàn công tác khảo sát thực tế huyện Châu Thànhký kết toàn diện giữa Trường ĐHCT – UBND huyện Châu Thành – Sở KH&CN An Giang về Đào tạo, NCKH & CGCN.

-   Dự thảo văn bản ký kết về Đào tạo, NCKH & CGCN giữa Trường ĐHCT – UBND huyện Thạnh Phú – Sở KH&CN Bến Tre.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 22/5/2018: ký kết về Đào tạo, NCKH & CGCN giữa Trường ĐHCT – UBND huyện Thạnh Phú – Sở KH&CN Bến Tre.

-   Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Thuận năm 2019, hạn gửi P.QLKH: ngày 28/5/2018.

-   Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, hạn gửi P.QLKH: ngày 29/5/2018.

·     Hoạt động Sở hữu trí tuệ:

-   Tiếp nhận hồ sơ Công nghệ plasma lạnh của Khoa Công nghệ

-   Chuẩn bị trình Thường trực Hội đồng KH-ĐT Trường thông qua đăng ký SHTT cho các quy trình về Artemia của Khoa Thủy sản.

·     Hoạt động Sở hữu trí tuệ:

-   Báo cáo Biên bản họp Giao ban hoạt động NCKH, CGCN & SHTT với TT CGCN&DV, Phòng TTPC 6 tháng đầu năm 2018 cho BGH.

-   Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT TPCT giai đoạn 2016-2020.

·     Sự kiện KHCN:

-   Triển khai hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

-   Tiếp nhận hồ sơ tham gia Hội nghị NCKH Trẻ Trường ĐHCT năm 2018 dành cho cán bộ trẻ & sinh viên, hạn nộp hồ sơ về P.QLKH: ngày 16/5/2018.

-   Thông báo: Hội thảo khoa học Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018; Lớp tập huấn Quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu; Mời tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.

·     Sự kiện KHCN:

-   Thành lập và gửi hồ sơ Hội đồng Ban Giám khảo Hội nghị NCKH Trẻ Trường ĐHCT năm 2018 dành cho cán bộ trẻ & sinh viên.

-   Gửi tóm tắt công trình tham gia Hội nghị KHCN các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, hạn gửi về P.QLKH: ngày 11/6/2018.

-   Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hạn nộp hồ sơ về P.QLKH: ngày 25/6/2018.

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn