Báo cáo tuần
3/5/2021 – 16/5/2021

Công tác tuần tới
17/5/2021 – 30/5/2021

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

- Hoàn thành thủ tục cấp kinh phí cho đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 cho viên chức và sinh viên

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

- Hướng dẫn sinh viên ngành chất lượng cao của Khoa Nông nghiệp, Khoa Kinh tế, Khoa CNTT&TT

- Hoàn thành hợp đồng, thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài NCKH năm 2021.

 

·    Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

- Tổ chức họp HĐ tuyển chọn, tổng hợp và gửi hồ sơ đề tài cấp Bộ năm 2022 cho Bộ GD&ĐT thẩm định nội dung và kinh phí

- Giải quyết hồ sơ thanh toán, nghiệm thu đề tài cấp Bộ, NN

 

·    Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

- Triển khai thực hiện báo cáo tình hình triển khai NV KH&CN đến tháng 6/2021 theo công văn 1686/BGDĐT- KHCNMT

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

- Họp về đề xuất nhiệm vụ KH-CN của huyện

An Biên năm 2022 ngày 04/5/2021

- Họp về đề xuất nhiệm vụ KH-CN của huyện

Hòn Đất ngày 12/5/2021

- Khảo sát khu đất Nông nghiệp CNC tại huyện

Vĩnh Thạnh ngày 14/5/2021

- Ký kết hợp tác với Công ty Đạm Cà Mau, Công ty Hoàn Châu ngày 14/5/2021 v/v xây dựng và thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

 

·     Hoạt động sở hữu trí tuệ:

 

·     Hoạt động sở hữu trí tuệ:

 

·     Sự kiện KHCN:

- Thành lập Hội đồng xét giải thưởng SV NCKH Trường ĐHCT năm 2021

- Góp ý Thông tư Quy định Hoạt động Nghiên cứu khoa học của Sinh viên tại CSGDĐH của Bộ GD&ĐT.

·        Sự kiện KHCN:

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn