Báo cáo tuần
04/6 – 17/6/2018

Công tác tuần tới
18/6 – 24/6/2018

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Triển khai và cấp kinh phí đợt 1 đề tài cấp cơ sở do Cán bộ thực hiện năm 2018. Thông báo chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2018 điều chỉnh hợp đồng NCKH theo góp ý của Phòng Tài chính để ký lại.

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Hướng dẫn sinh viên hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng triển khai và cấp kinh phí đề tài cấp cơ sở năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Lập hồ sơ cấp kinh phí, bổ sung, chỉnh sửa hợp đồng, dự toán đề tài cấp Bộ mới 2018.

-   Tổ chức nghiệm thu, giải quyết thủ tục thanh toán, nghiệm thu đề tài.

-   Hỗ trợ cán bộ đăng ký đề tài Nafosted.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Giải quyết thủ tục nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ, cấp NN.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   9h ngày 17/6/218: Ký kết hợp tác với huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tại UBND huyện Trần Văn Thời.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-    

·     Hoạt động Sở hữu trí tuệ:

-   Ngày 14/6/2018: Đoàn cán bộ Trường ĐHCT tham dự Tập huấn Quản trị Tài sản trí tuệ trong viện, trường nghiên cứu do Sở KH&CN Tp Cần Thơ tổ chức.

·     Hoạt động Sở hữu trí tuệ:

-    

·     Sự kiện KHCN:

-   Ngày 14/6/2018: Hội nghị NCKH Trẻ Trường ĐHCT năm 2018 dành cho cán bộ trẻ & sinh viên.

-   Gửi tóm tắt công trình tham gia Hội nghị KHCN các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

-   Thông báo: Hội thảo quốc tế The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues, HTQT năm 2018 Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới, Hội nghị Khoa học An toàn Dinh dưỡng và An toàn Lương thực lần thứ 2 năm 2018; mời Viết bài báo đăng Tạp chí KHGD Việt Nam, mời tham gia viết bài kết quả nghiên cứu nổi bật cho Hội nghị KHCN các chuyên ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

·     Sự kiện KHCN:

-   Thông báo Kế hoạch báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng cuối năm 2018, hạn nộp hồ sơ về P.QLKH: ngày 30/6/2018. Thông báo tổng hợp báo cáo khoa học (seminar) đợt 1 năm 2018.

-   Thông báo sinh viên là tác giả 15 công trình tham gia xét tặng Giải thưởng SV NCKH năm 2018, hạn nộp hồ sơ về P.QLKH: ngày 04/7/2018. Thông báo giảng viên trẻ là tác giả 04 công trình tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN cho giảng viên trẻ trong cơ sở GDĐH, hạn nộp hồ sơ về P.QLKH: ngày 10/7/2018.

-   Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hạn nộp hồ sơ về P.QLKH: ngày 25/6/2018.

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn