Báo cáo tuần
27/8 – 09/9/2018

Công tác tuần tới
10/9 – 23/9/2018

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Điều chỉnh kinh phí tham mưu sử dụng năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Trưởng 05 Lĩnh vực NCKH ưu tiên của Trường xây dựng chủ đề NCKH cấp cơ sở năm 2019.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Thông báo báo cáo theo công văn của Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT.

-   Giải quyết thủ tục nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ, cấp NN.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Tổng hợp Báo cáo về Chuyển giao Công nghệ từ TT CGCN & Dịch vụ.

-   Hỗ trợ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2019 (20/9/2018), năm 2018 (26/10/2018).

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Thông báo tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2019 đến ngày 15/10/2018.

-   Thông báo tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN tỉnh An Giang năm 2018 – 2019 đến ngày 10/10/2018.

-   Ngày 28/8/2018: Tham dự Hội thảo Vai trò của vườn ươm trong việc hỗ trợ và thúc đẩy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

-   Ngày 30/8/2018: Khảo sát thực tế tại huyện Cù Lao Dung theo nội dung bản thỏa ước ký kết.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Chuẩn bị Đề cương dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Cù Lao Dung.

-   Chuẩn bị Sơ kết hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và UBND tỉnh Đồng Tháp (dự kiến tuần cuối tháng 9/2018).

-   Chuẩn bị làm việc với Sở KH&CN tỉnh An Giang về kiểm tra tiến độ các đề tài/dự án.

·     Sự kiện KHCN:

-   Ngày 28/8/2018:  Hội nghị triển khai Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka năm 2018 tại Hội trường 4, lầu 8 Nhà Điều hành.

-   Thông báo Hội thảo Khoa học Cán bộ Trẻ các Trường Sư phạm Toàn quốc lần thứ VII - năm 2018.

-   Thông báo: xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao - số đặc biệt năm 2018; mời viết bài Hội thảo Quốc gia với chủ đề "NCKH ở trường đại học thời kì cách mạng công nghiệp 4.0".

-   Thông báo Đề cử xét trao tặng GT Kovalevskaia năm 2018 của Bộ GD&ĐT.

·     Sự kiện KHCN:

-   Tiếp nhận tham luận tham gia Hội thảo lần thứ 53 Câu Lạc bộ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam, ngày 20/9/2018.

-   Tổng hợp tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học Eureka lần thứ 20 năm 2018, ngày 25/9/2018.

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn