Báo cáo tuần
22/10 – 04/11/2018

Công tác tuần tới
05/11 – 18/11/2018

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Thông báo đăng ký đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2019 do cán bộ thực hiện, hạn các đơn vị tổng hợp, gửi về P.QLKH: ngày 14/11/2018.

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Thông báo sinh viên nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH do Sinh viên thực hiện năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Hỗ trợ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 (26/10/2018).

-   Báo cáo công tác tuyển chọn và kết quả tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện năm 2019. Nộp hồ sơ 07 đề tài KH&CN cấp Bộ.

-   Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo thực hiện từ năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Tổng hợp hồ sơ tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình PT NC cơ bản lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển (13/11/2018).

-   Giải quyết thủ tục gia hạn, thanh toán, nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ, Nhà nước.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 23/10/2018: nghiệm thu đề tài hợp tác với địa phương tại Sở KH&CN Vĩnh Long. Thành phần: P.QLKH, GS.TS.TVHâu.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 15-16/11/2018: Đoàn cán bộ Trường ĐHCT tham gia Lớp Tập huấn viết Bản mô tả sáng chế và cách viết bài báo cáo khoa học để không mất tính mới của công trình nghiên cứu tại TPHCM.

·     Sự kiện KHCN:

-   Ngày 25/10/2018: đoàn cán bộ Trường ĐHCT tham dự Hội thảo Khoa học Cán bộ Trẻ các Trường Sư phạm Toàn quốc lần thứ VII - năm 2018 tại Hà Nội.

-   Ngày 25/10/2018: sinh viên Trường ĐHCT báo cáo vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên NCKH toàn quốc năm 2018 tại Huế.

-   Ngày 27/10/2018: đoàn cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT tham dự Lễ Tổng kết & trao Giải thưởng Sinh viên NCKH & Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ cơ sở GDĐH năm 2018 tại Huế.

-   Ngày 03/11/2018: SV Nguyễn Thị Cẩm Hồng (giải Nhì giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2018) tham dự buổi gặp mặt đoàn HS,SV tiêu biểu ngành Giáo dục năm học 2017-2018 với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

-   Thông báo: Cuộc thi lập trình Makerthon lần 2 năm 2018; Hội thảo Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam;  Tặng thưởng những bài viết, công trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật từ Hội đồng Lý luận, phê bình văn học Nghệ thuật Trung Ương.

·     Sự kiện KHCN:

-   Ngày 08-10/11/2018: Dự họp đoàn và Hội thảo Câu Lạc bộ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam lần thứ 53, kết hợp công tác Đề án 2395 về Đào tạo nguồn nhân lực KH&CN. BGH: Ô.Dũng, TP: P.QLKH, P.TCCB.

-   Lên kế hoạch họp Ban Tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp“.

-   Cung cấp nội dung, hình ảnh về thành tựu Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ cho Đặc san Tuyên giáo Cần Thơ - Xuân Kỷ Hợi 2019, lịch và brochure 2019 Trường ĐHCT.

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn