Báo cáo tuần
05/02 – 11/02/2018

Công tác tuần tới
26/02 – 04/3/2018

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Phân giao kinh phí đề tài cấp cơ sở do cán bộ đăng ký thực hiện năm 2018 đến Tiểu ban Chuyên môn để Tiểu ban duyệt danh mục đề tài thực hiện năm 2018.

-   Cấp kinh phí năm 2018 của đề tài thực hiện từ năm 2017 tiếp tục năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp cơ sở:

-   Ngày 28/02/2018: hạn đơn vị gửi hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Giải quyết thủ tục thanh toán, gia hạn, nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu, thanh lý đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ, cấp NN.

-   Gửi Bộ GD&ĐT thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2018.

-   Thông báo chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2017 tiếp tục lập Dự toán kinh phí năm 2018, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ mới năm 2018 lập Hợp đồng và Dự toán kinh phí năm 2018.

·     Hoạt động KHCN cấp Bộ ngành, Nhà nước:

-   Ngày 27/02/2018: hạn đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình CNSH giai đoạn 2018 – 2020.

-   Ngày 28/02/2018: Hạn gửi hồ sơ đến Văn phòng CT Khoa học Giáo dục đề xuất và tuyển chọn đề tài cấp quốc gia năm 2018.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Làm việc các Sở KH&CN vùng ĐBSCL, Văn phòng Chương trình AMD Trà Vinh.

-   Ngày 05/02: Họp mặt nhà khoa học tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

·     Hoạt động KHCN hợp tác với địa phương/ doanh nghiệp:

-   Ngày 25/02/2018: hạn gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH năm 2019 tỉnh Vĩnh Long.

-   Đề xuất nhiệm vụ NCKH năm 2019 tỉnh Tây Ninh, hạn gửi đề xuất về P.QLKH: ngày 07/3/2018.

-   Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, hạn gửi đề xuất về P.QLKH: ngày 29/5/2018.

·     Sự kiện KHCN:

-   Thông báo: Hội thảo NCKH trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng;  Hội thảo Bảo vệ môi trường - Phát triển du lịch bền vững ở ĐBSCL; Mời viết tham luận tại Hưng Yên Hội thảo lần thứ 52 CLB các trường đại học kỹ thuật; Hội thảo Vai trò của các trường cao đẳng cộng đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực của địa phương; Hội nghị Quốc tế lần thứ 1 Phân tích nội dung đa phương tiện và nhận dạng; Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư - Thủy lợi năm 2018.

-   Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang.

·     Sự kiện KHCN:

-   Ngày 15/02: Hạn gửi tóm tắt Hội thảo KH năm 2018 của Hiệp hội các trường ĐH&CĐ VN “Hệ thống giáo dục mở - Tự chủ giáo dục - Hội nhập quốc tế”.

-   Ngày 28/02: Hạn gửi bài tham luận Hội nghị Ký sinh trùng học toàn quốc lần thứ 45 của Phân viện Thú ý miền Trung; Hạn đăng ký tham dự và gửi tóm tắt báo cáo Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV 2018.

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn