MSCB: 2548
Chuyên viên Tổ Quản lý Hoạt động KHCN
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn học Việt Nam
Điện thoại: 0292.3872 175 Di động: 0989 119 375
Email: nttang@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, chuyên đề, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ triển lãm KHCN và giải thưởng KHCN các cấp,
  • Công tác văn thư – lưu trữ, quản lý CSDL văn bản hành chính; Quản lý văn bản vào và ra từ P.QLKH và nội bộ,
  • Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn