Ban Biên tập Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang kính gửi quý Thầy/ Cô/ Cộng tác viên Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang.

Đặc biệt từ đầu năm 2017 Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đồng ý đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/397   

Trân trọng,

Ban Biên tập

________________
Thư ký Tòa soạn:
Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học An Giang.
Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0766 25 65 65 (1712); Fax: 0763 842 560
Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn
Website: http://sj.agu.edu.vn

 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (gọi tắt là Seminar) đợt 2 năm 2017 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện cố gắng triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký.
Và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Tặng, email: nttang@ctu.edu.vn, ĐT: 0989.119.375.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn