Trường Đại học Thủy lợi gửi Thông báo số 01 về Hội thảo quốc tế ISLT 2018 do Trường ĐHTL tổ chức vào tháng 9/2018. Thông tin chi tiết được mô tả tại link sauislt2018.tlu.edu.vn.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự hội thảo, đồng thời lan tỏa rộng rãi thông tin của Hội thảo này tới toàn thể đồng nghiệp, bạn bè trong và ngoài nước được biết.

Dưới đây là một số mốc quan trọng:
+ Hạn nộp tóm tắt (abstract): 29/01/2018 
+ Thông báo chấp nhận abstract: 15/02/2018 
+ Hạn nộp bài đầy đủ (Fullpaper Deadline): 15/04/2018
+ Thông báo chấp nhận bài đầy đủ (Acceptance of Fullpaper): 15/06/2018
 
Trân trọng thông báo.
Phòng Khoa học Công nghệ
Trường Đại học Thủy lợi
Phòng 504 + 506 + 508, Tòa nhà Hành chính A1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 043 564 1053 (P.504), 043 853 4198 (P.506)
Email: khcn@tlu.edu.vn

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn