Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế International Conference on Engineering Research and Applications 2018 (ICERA 2018) với mục tiêu, các chủ đề, phí đăng ký,... và các thông tin khác có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thời gian: ngày 01/12 - 02/12/2018

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Số 666, đường 3/2, P. Tích Lương, Thái Nguyên

Hạn cuối gửi bài: ngày 15/6/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Department of Research Affairs
Campus II, Can Tho University, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: (84-292) 3830 428 - (84-292) 3872 175; Fax: (84-292) 3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn