DANH MỤC QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
TT SỐ CN NGÀY CN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CẤP QUYỀN
1 125880 27/05/2009 Logo Đại học Cần Thơ   Cục Sở hữu Trí tuệ
2 1-2013-01592 26/06/2013 Quy trình phân lập vi khuẩn Pseudomonas stutzeri Cao Ngọc Điệp Cục Sở hữu Trí tuệ
3 1-2014-03305 23/12/2014 Quy trình sản xuất mật từ cuống buồng hoa dừa nước Trần Văn Hâu,            Lê Thị Thanh Thủy Cục Sở hữu Trí tuệ
4 1-2017-01652 28/04/2017 Quy trình chế biến sản phẩm nước ép gấc-cà rốt Nguyễn Minh Thủy Cục Sở hữu Trí tuệ
5 1-2017-04153 19/10/2017 Máy cán vỏ dừa

Trương Chí Thành,   Nguyễn Văn Tân

Cục Sở hữu Trí tuệ
6 1-2017-04842 30/11/2017 Thiết bị tước chỉ sơ dừa Trương Chí Thành,   Nguyễn Minh Trí,     Nguyễn Văn Tân Cục Sở hữu Trí tuệ
7 1-2018-02678 05/10/2018 Chế phẩm vi sinh chịu mặn dùng cho cây trồng trên nền đất nhiễm mặn và quy trình sản xuất chế phẩm này Nguyễn Khởi Nghĩa Cục Sở hữu Trí tuệ
8 1-2018-04189 19/10/2018 Quy trình xử lý nước cấp sinh hoạt bằng plasma lạnh, thiết bị xử lý nước cấp sinh hoạt bằng plasma lạnh và hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt bằng plasma lạnh Nguyễn Văn Dũng Cục Sở hữu Trí tuệ
9 1-2018-05276 10/01/2019 Máy tách vỏ hạt sen Lê Phan Hưng Cục Sở hữu Trí tuệ
10 2-2019-00005 13/02/2019 Máy lọc nước có bộ phận kiểm soát thời gian sử dụng lõi lọc Lương Vinh Quốc Danh Cục Sở hữu Trí tuệ

 

Department of Research Affairs
Campus II, Can Tho University, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: (84-292) 3830 428 - (84-292) 3872 175; Fax: (84-292) 3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn