Chức năng nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

 

Cơ cấu tổ chức

- Khối hành chính

- Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu

 

Lãnh đạo đơn vị

PGs. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng phòng, e-mail: lndkhoi@ctu.edu.vn

PGs. TS. Phạm Minh Đức, Phó Trưởng phòng, e-mail: pmduc@ctu.edu.vn

 

Liên hệ

Điện thoại: 0292.3 830 428; 0292.3 872 175

Website: http://dra.ctu.edu.vn/

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn