Thân chào các bạn SV đã gửi hồ sơ Giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Cần Thơ năm 2023


Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc Xét tặng Giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" năm 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức, các đề tài của các bạn được Trường chọn gửi xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên các cơ sở GDĐH năm 2023
 
- Các bạn hoàn thành hồ sơ theo quy định tại  Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"   (khoản 2 điều 7 của Thông tư).

 Hồ sơ đăng ký đề tài của sinh viên, gồm:

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Mẫu 01b); Sinh viên đang theo học ở Trường tính từ thời điểm nộp hồ sơ (trước ngày 30/6/2022, đối với những bạn là chủ nhiệm đề tài đã ra trường thì thành viên trong nhóm có thể thay mặt tham gia và gửi hồ sơ)

 b) Báo cáo tổng kết, cấu trúc báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04, hình thức báo cáo tổng kết xem kỹ theo hướng dẫn mẫu 04 của Thông tư 45); Lưu ý: Trang bìa phụ không đóng vào báo cáo tổng kết

Ở trang bìa chính và trang bìa phụ: "Lĩnh vực khoa học và công nghệ", "Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ" ghi rõ theo Điều 3 của Thông tư 45.

c)  Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có) (để rời không đóng vào báo cáo tổng kết)

d) Điền thông tin danh mục đề tài (Bảng 2)

Hồ sơ gửi cả file Word & PDF qua mail của anh là: dhdang@ctu.edu.vn và bản in thời hạn đến hết ngày 26/6/2023. Anh gửi kèm bộ hồ sơ mẫu của Anh/Chị đã tham gia năm 2022 làm mẫu (đặt tên file theo mẫu). Các em đọc kỹ gửi sớm sớm và làm theo hướng dẫn để tránh việc chỉnh lại mất thời gian, vì thời gian gửi Bộ là 30/6/2023

 P/S: - Đề nghị các bạn chỉnh sửa báo cáo tổng kết theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp Trường và Hội đồng xét chọn Giải thưởng vừa tổ chức. 

         
Kính nhờ Quý Thầy/ Cô hướng dẫn hỗ trợ các bạn để hoàn thành tốt.
Trân trọng kính chào.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 

Kính chào Quý Thầy/ Cô là trợ lý NCKH các Đơn vị.

Kính chào các bạn sinh viên có đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH trường ĐHCT năm 2023; các bạn SV có đề tài đạt giải cấp Bộ năm 2022
 
P. QLKH xin gửi Thư mời về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị " Sinh viên NCKH trường ĐHCT năm 2023"
 
- Kính nhờ Quý Thầy/ Cô là trợ lý NCKH các Đơn vị thông tin đến GV và các bạn sinh viên tại đơn vị mình quản lý đến tham dự nếu có quan tâm.
 
- Các bạn Sinh viên/ Nhóm sinh viên có đề tài tham gia xét thưởng vui lòng có mặt theo thời gian và địa điểm như trong Thư mời để để tham dự HN và nghe công bố các kết quả xét thưởng Giải thưởng SV NCKH năm 2023.
 
- Các bạn sinh viên có đề tài tham gia và đạt giải cấp Bộ năm 2022 đến dự Hội nghị để Trường tổ chức trao thưởng.
 
* Quý Thầy/ Cô và các bạn SV đăng ký tham dự vui lòng xác nhận lại mail: dhdang@ctu.edu.vn đến ngày 19/6/2023
 
Trân trọng kính chào.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn 2045 - SDMD 2045 (https://sdmd2045.ctu.edu.vn) Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức TỌA ĐÀM SDMD trực tuyến hằng quý.


Ban Tổ chức trân trọng thông tin Tọa đàm SDMD tháng 6/2023 như sau:

 • Chủ đề: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP – Động lực cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Thời gian: 8:00 - 11:30 giờ, thứ Sáu, ngày 16/6/2023
 • Chương trình Tọa đàm: https://sdmd2045.ctu.edu.vn/t-a-dam/185
 • Trực tiếp: Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ
 • Trực tuyến: thông qua nền tảng Zoom
 • Live stream: Facebook SDMD 2045 (fb.com/sdmd2045), Đại học Cần Thơ (fb.com/CTUDHCT)

Trường Đại học Cần Thơ và Ban Tổ chức Tọa đàm SDMD trực tuyến trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự, thảo luận theo Chương trình Tọa đàm.

Sự tham gia và đồng hành của quý đơn vị góp phần quan trọng cho thành công của Tọa đàm, cũng như góp phần vào sự phát triển chung của ĐBSCL theo mục tiêu SDMD 2045 đề ra.

Kính mời./.

Ban Tổ chức Tọa đàm
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH Trường Đại học Cần Thơ năm 2023 như sau:
 
Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng bao gồm:
 • Bản cứng gửi về Văn phòng Phòng QLKH (lầu 2 Nhà Điều hành), chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng
 1. Trang bìa chính (Mẫu 1 - Phụ lục)
 2. Trang bìa phụ (Mẫu 2 - Phụ lục)
 3. Danh sách các thành viên tham gia (STT; HỌ VÀ TÊN; MSSV, LỚP/KHOA)
 4. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3 - Phụ lục).
 5. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4).
 6. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần thơ năm 2023 (Mẫu 5, để riêng, không gộp chung vào quyển báo cáo).
 7. Báo cáo tổng kết đề tài (Thể lệ - Phụ lục): 01 bản/ 01 đề tài. Phần phụ lục kèm theo các minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).

* Lưu ý: Để không bị sai sót trong quá trình đóng cuốn báo cáo, sinh viên không cần đóng thành quyển mà lấy kẹp bướm kẹp lại để tiện trong quá trình kiểm tra và chuyển in gửi Ban Giám khảo. In 02 mặt và không in màu.

 • Bản mềm gửi qua địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
 • Thời gian: đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2023

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh sách thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021 ban hành kèm Quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó Trường Đại học Cần Thơ có 281 bài báo.
 
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Kế hoạch triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP.HCM.
Thông báo đến các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia, đăng ký hồ sơ (file mềm) xét giải thưởng về Phòng QLKH - Trường Đại học Cần Thơ đến hết ngày 14/9/2022.
 
Hồ sơ đăng ký gồm:
 1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (01 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4);
 2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) tác giả và các thành viên trong nhóm;
 3. File đề tài công trình nghiên cứu bố cục trình bày xem rõ trong thể lệ.
Các bạn nộp các file PDF đăng ký, CMND, báo cáo tổng kết và bài báo có liên quan đến địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
Chi tiết các bạn tham khảo trong thể lệ đính kèm.
Lưu ý: Điền thông tin vào file Danh mục đề tài tham gia giải thưởng (file đính kèm).
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (Seminar) đợt 2 năm 2022 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Dương Hải Đăng, email: dhdang@ctu.edu.vn .

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học xin thông báo Seminar Phát triển Năng lực NCKH, Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp như sau:
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyện Thành - Trường Đại học Utah, Hoa Kỳ
Thời gian bắt đầu: 9g00 ngày 16/8/2022
Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu, Lầu 1 Nhà Điều hành
 
Kính mời quý thầy cô, anh chị NCS, học viên, sinh viên tham dự trực tuyến:
Meeting ID: 942 7802 8344; Passcode: 160822
 
Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH Trường Đại học Cần Thơ năm 2022 
 
Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng bao gồm:
 • Bản cứng gửi về Văn phòng Phòng QLKH (lầu 2 Nhà Điều hành), chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng
 1. Báo cáo tổng kết đề tài (Thể lệ - Phụ lục): 01 bản/ 01 đề tài. Phần phụ lục kèm theo các minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).
 2. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3- Phụ lục).
 3. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4).
 4. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần thơ” năm 2022 dành cho sinh viên (Mẫu 5, để riêng, không gộp chung vào quyển báo cáo).

* Lưu ý: 

- Để không bị sai sót trong quá trình đóng cuốn báo cáo, sinh viên không cần đóng thành quyển mà lấy kẹp bướm kẹp lại để tiện trong quá trình photo gửi Ban Giám khảo, khuyến khích in 2 mặt không in màu.

- Những đề tài đã tham gia giải thưởng các năm trước, không gửi tham gia cho đợt này.

 • Bản mềm gửi qua địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
 • Thời gian: đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2022

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển bền vững ĐBSCL tầm nhìn 2045 - SDMD 2045,
Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị phối hợp định kỳ tổ chức TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN hằng quý (tháng 3, 6, 9 và tháng 12 hằng năm).

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã và cá nhân tham gia buổi Tọa đàm tháng 3/2022, như sau:
Chủ đề:          Khoa học và Công nghệ trong phát triển bền vững nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung:       Chương trình đính kèm
Thời gian:      9:00 - 11:30 giờ, thứ Sáu, ngày 25/3/2022
Hình thức:     - Trực tiếp & trực tuyến (Zoom), link: link: bit.ly/3J8Kb4j (ID: 457 024 4241, Passcode: 250322)
                     - Livestream Facebook SDMD 2045 (fb.com/sdmd2045và Facebook Trường Đại học Cần Thơ (fb.com/CTUDHCT)

Trường Đại học Cần Thơ và Ban Tổ chức Tọa đàm trân trọng kính mời quý đơn vị tham dự, thảo luận và phổ biến cho các thành viên khác quan tâm cùng tham dự buổi Tọa đàm quan trọng này.
 
Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu để cùng đồng hành và chung sức cho sự phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trân trọng thông báo và kính chào./.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn