Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ năm 2018 và kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 – Thành tựu và Phát triển. Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao có liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, sinh hóa, y dược, vi sinh, môi trường,… cho vùng ĐBSCL và cả nước. Qua đó, xây dựng chiến lược khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển từng địa phương, cũng như thiết lập mạng lưới các nhà khoa học về công nghệ sinh học vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quản quản lý, các Viện, Trường Đại học thông tin về Hội thảo khoa học Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018.

Thời gian tổ chức hội thảo: 01 ngày (dự kiến ngày Thứ Bảy, 27/10/2018).

Đơn vị tổ chức:

   - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ 

   - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.

Ban Tổ chức gửi kèm Thông báo số 1, Thể lệ viết bài và mẫu viết bài báo cáo tóm tắt. 

Các thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website: https://birdi.ctu.edu.vn/hncnsh2018  

Hoặc liên hệ trực tiếp qua email: biotech@ctu.edu.vn

và số điện thoại:  0918 237 630 (PGs.Ts. Nguyễn Minh Chơn)

0988 911 694 (ThS. Huỳnh Xuân Phong)

Ban Tổ chức rất mong sự tham gia và đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quản quản lý, các Viện, Trường Đại học; và các anh chị học viên Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh.

Trân trọng kính chào!

Thông báo số 1, Thể lệ viết bài & mẫu viết báo cáo tóm tắt

BAN TỔ CHỨC

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển thông báo v/v viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
 
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động theo quyết định số 1246/GP-BTTT ngày 05/8/2011, mã số ISSN: 2354-0567.
 
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên; các doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm tham gia viết bài.
Các lĩnh vực chính của Tạp chí, địa chỉ gửi bài và các mốc thời gian có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Thời gian nhận bài viết: đến ngày 31/5/2018.
Thời gian dự kiến xuất bản Tạp chí số 01/2018 là 20/7/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng QLKH kính chuyển công văn và thể lệ v/v Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Chi tiết Thể lệ Giải thưởng có trong file đính kèm.
 
Thời gian gởi tác phẩm dự thi: trước ngày 25/6/2018 cho Chuyên viên phụ trách: NT Tặng (nttang@ctu.edu.vn) để Phòng QLKH tổng hợp gởi đến BTC.
 
Quý Thầy Cô vui lòng triển khai đến học sinh (Trường THPT Thực hành Sư phạm) và sinh viên của các đơn vị đăng ký tham gia (nếu có).
 
Trân trọng thông báo./.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Greetings,

The Institute for Development and Human Security (IDHS) of Ewha Womans University in Seoul, Korea has been conducting research on “Korea Global Health Strategy” with support from the Bill & Melinda Gates Foundation. The research focuses on South Korea’s engagement with international development cooperation through raising the issues of global health, awareness, and support for South Korea’s ODA efforts. This research also develops a global network between international and domestic organizations.

In this context, the IDHS will host the “2018 International Girls’ Health Writing Competition” on October 17, 2018 at Ewha Womans University, Republic of Korea. The main objectives of the competition include promoting global awareness on girls’ health in developing countries and providing creative solutions for improving the well-being of girls together with the South Korean government, international organizations, donor countries, foundations, and international civil society organizations. Finalists will be given an opportunity to present their ideas in front of a panel of global health experts.

Through this competition, we also hope to encourage young students to find ways to improve the health and well-being of girls from their own perspective, thereby raising awareness of its importance among youth and bringing their ideas to life. We also hope to help cultivate future leaders through the process of problem solving in the field of global health.

Please share your creative solutions and business models to reduce the various risks of girls’ health in developing countries! 

For more information about participating in this competition, please see the attached poster and our homepage (http://idhs.ewha.ac.kr). If you want to submit the paper, please email your entry form and paper to idhs.ewha@gmail.com.

Regards,

Institute for Development and Human Security (IDHS)

Ewha Womans University

International Education Bldg. #802-2

52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu

Seoul, 03760, KOREA

Tel: +82-2-3277-5915 / Fax: +82-2-3277-5984

E-mail: idhs@ewha.ac.kr / URL: http://idhs.ewha.ac.kr

 

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 v/v Tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được đăng trên số đặc biệt Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT tính đến 0,75 điểm) và được trình bày tại các tiểu ban.

Hạn gửi báo cáo tóm tắt về Ban Tổ chức: ngày 30/6/2018.

Mục tiêu, các lĩnh vực, thể lệ viết bài,... các thông tin gửi bài và liên hệ có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức kính mời và hoan ngênh sự hưởng ứng, tham gia đông đảo các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của các đơn vị trong & ngoài Trường.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 2 Hội thảo Khoa học Quốc tế Cách mạng Công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam với mục tiêu, các nội dung, qui định về hình thức bài viết địa chỉ gửi bài,... các thông tin khác có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thời gian: dự kiến vào ngày 28/8/2018

Địa điểm: Trường Đại học Thương mại

Hạn cuối gửi bài: ngày 04/5/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thơ mời viết bài Hội thảo Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn, tiếng Việt trước yêu cầu đổi mới giáo dục do Trường Đại học Hải Phòng tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 07/10/2018

Đại điểm: Trường Đại học Hải Phòng

Các nội dung, thể lệ viết và gửi bài... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài: ngày 05/6/2018.
Các báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc trong Tạp chí Khoa học Trường ĐH Hải Phòng.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học công văn v/v phát động Cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018, chủ đề: Hạn hán và Xâm nhập mặn do Tạp chí Môi trường & Cuộc sống - cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi được phát động từ ngày 24/12/2017 đến ngày 20/11/2018. Buổi Lễ Trao giải sẽ diễn ra vào lúc 08g ngày 30/11/2018 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Quốc Hội.

Thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, đăng ký tham gia,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: đến ngày 30/10/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 của Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ V do Tổng hội Cơ khí Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức.

Thời gian tổ chức: ngày 04 - 05/10/2018

Đại điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298 Cầu Diễn, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Mục tiêu, các chủ đề, lệ phí,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn cuối nhận tóm tắt: ngày 01/6/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo của Hội thảo Khoa học Quốc tế Thương mại và phân phối do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 9/2018

Đại điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Các nội dung, qui định viết bài, cách thức & địa chỉ gửi bài,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài: ngày 18/5/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn