Phòng Quản lý Khoa học xin thông báo Seminar Phát triển Năng lực NCKH, Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp như sau:
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyện Thành - Trường Đại học Utah, Hoa Kỳ
Thời gian bắt đầu: 9g00 ngày 16/8/2022
Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu, Lầu 1 Nhà Điều hành
 
Kính mời quý thầy cô, anh chị NCS, học viên, sinh viên tham dự trực tuyến:
Meeting ID: 942 7802 8344; Passcode: 160822
 
Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn