Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (Seminar) đợt 1 năm 2023 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Dương Hải Đăng, email: dhdang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 1 năm 2023 (06 tháng đầu năm 2023) theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Phòng QLKH: đến hết ngày 13/01/2023.
Thời gian đơn vị (Trợ lý NCKH) tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ do đơn vị qui định.

Hồ sơ gồm mẫu 1 và mẫu 3.
Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 2 năm 2022 (06 tháng cuối năm 2022) theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Phòng QLKH: đến hết ngày 13/07/2022.
Thời gian đơn vị (Trợ lý NCKH) tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ do đơn vị qui định.

Hồ sơ gồm mẫu 1 và mẫu 3.
Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo Kết quả xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021 theo công văn số 02/TB-HĐXC ngày 05/01/2022 của Hội đồng Xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu năm 2021.
Trong đó Trường Đại học Cần Thơ có 05 nhà khoa học được xét chọn và tôn vinh:
  1. GS.TS. Võ Quang Minh, Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường & TNTN
  2. GS.TS. Trần Văn Hâu, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp
  3. PGS.TS. Trần Thị Ba, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp
  4. PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh, Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
  5. PGS.TS. Ngô Quang Hiếu, Trưởng Bộ môn Khoa Công nghệ
Quý thầy cô quan tâm, có thể xem thêm thông tin tại website Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố Cần Thơ:
http://custa.cantho.gov.vn/thong-bao-ket-qua-xet-chon-va-ton-vinh-tri-thuc-nha-khoa-hoc-tieu-bieu-thanh-pho-can-tho-nam-2021

Kính thông báo.
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh sách thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020 ban hành kèm Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó Trường Đại học Cần Thơ có 213 bài báo.
 
Phòng QLKH gửi kèm danh sách file word có thông tin người nhận thưởng, kính nhờ quý thầy cô liên quan kiểm tra.
Nếu có thông tin nào cần cập nhật về viên chức nhận thưởng, liên hệ chuyên viên phụ trách Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Kính gửi quý đơn vị thông báo Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2020 cùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng.

Nhờ quý đơn vị triển khai cho sinh viên đăng ký và tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH với thời gian đến 17h ngày 18/11/2019.
Thông tin chi tiết quý Thầy Cô vui lòng xem file Thông báo đính kèm.

Trân trọng kính chào.

Chi tiết

Kinh gửi: Quý Học viện/Trường thành viên CLB KH-CN các trường ĐH Kỹ thuật!

        Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng gửi tới Quý Học viện/Trường thành viên CLB KH-CN các trường ĐH Kỹ thuật thông báo mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông (Thông báo mời viết bài trong file đính kèm).

        Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Kính nhờ Quý Học viện/Trường thành viên CLB KH-CN các trường ĐH Kỹ thuật chuyển tiếp thông tin đến các Thầy/Cô, các Nhà khoa học, Cán bộ nghiên cứu, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học của Học viện/Trường, quan tâm tham gia viết bài gửi đăng Tạp chí.

        Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Học viện/Trường.

        Xin trân trọng cảm ơn!

 Thong Bao Viet Bai

Phòng Quản lý Khoa học thông báo mời viết bài Hội thảo quốc gia Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM tổ chức.
 
Thời gian tổ chức Hội thảo: 08h30 ngày 29 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Số 669 QL1A, Khu phố 3, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 
Mục tiêu, các chủ đề chính, quy định về hình thức bài viết, địa chỉ gửi bài, thông tin liên hệ,... vui lòng xem file đính kèm.
Bài viết được chấp nhận sẽ được biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia có giấy pháp xuất bản và mã số ISBN.
Hạn nhận bài viết: ngày 01/3/2019 (Thứ Sáu).

Vui lòng phổ biến cho cán bộ có quan tâm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình với các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội Nhân văn, Khoa học Giáo dục, Nghệ thuật, Nông Lâm Ngư nghiệp,...

Toàn bộ quy trình nộp & bình duyệt bài báo đều được thực hiện quản lý thống nhất thông qua hệ thống website trực tuyến của Tạp chí.

Các địa chỉ website cần thiết, thể lệ viết và định dạng, các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn