Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển thông báo v/v viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Kinh tế phát triển quyển số 3 của Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Các chủ đề, quy định về bài viết và các có chi tiết trong công văn đính kèm.

Hạn gửi bài viết: đến trước 10h00 ngày 05/9/2018.

Bài viết gửi về địa chỉ e-mail: truongdnc@gmail.com - Nhật Trường (sđt: 0984.818.287) - Ban Thư ký Tạp chí.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn