KS. BÙI NGUYỄN QUANG HUY
MSCB: 2410
Chuyên viên
Học vị: Kỹ sư
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0292.3872 175 Di động: 0949 909 797
Email: bnqhuy@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Xác lập hồ sơ, đăng ký nhiệm vụ hợp tác NCKH với địa phương. Quản l‎ý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu cơ sở theo yêu cầu.
  • Quản lý các ký kết hợp tác với địa phương. Kế hoạch sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ theo bản ghi nhớ và đột xuất.
  • Quản lý hồ sơ trang thiết bị, kiểm kê tài sản đơn vị.
  • Hỗ trợ quản lý đề tài cấp cơ sở cho cán bộ và sinh viên.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn