THS. LÊ THỊ XUÂN AN 
MSCB: 2546
Chuyên viên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Phát triển Giáo dục
Điện thoại: 0292.3830 428 Di động: 0908 090 691
Email: ltxan@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Quản lý hồ sơ và đăng ký xác lập quyền SHTT các công trình NCKH,
  • Liên kết, quản lý, phát triển, thống kê CSDL KHCN (phần mềm) phục vụ hoạt động NCKH và báo cáo,
  • Quản lý, thiết kế, cập nhật thông tin, thông báo và hoạt động KHCN trên website Phòng QLKH,
  • Phụ trách Văn phòng Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, tầm nhìn 2045 - SDMD 2045 (Tổ trưởng).

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn