DƯƠNG HẢI ĐĂNG
MSCB: 2799
Chuyên viên 
Học vị: Cử nhân
Chuyên môn: Kinh tế
Điện thoại: 0292.3830 428 Di động: 093.9498.254
Email: dhdang@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật chuyên đề (Seminar),
  • Tổ chức, hướng dẫn tham gia hội nghị hội thảo, hội thi, hội chợ triển lãm KHCN và giải thưởng KHCN các cấp,
  • Công tác văn thư – lưu trữ, quản lý CSDL văn bản hành chính.
 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn