Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 1 năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018) theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi về Phòng QLKH: đến hết ngày 31/12/2017.

Hồ sơ gồm mẫu 1mẫu 3.
Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Tặng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: nttang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KH&CN cấp mã: ISSN 2588 – 1256.

Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước. Tòa soạn tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: http://tapchi.huaf.edu.vn, mỗi bài nhận đăng phải qua ít nhất 2 vòng phản biện độc lập, ẩn danh, chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nghiêm ngặt.

Với mục tiêu hướng đến 1 tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho tạp chí số tiếp theo sẽ được phát hành vào tháng 2 năm 2018.

Kinh phí phản biện và xuất bản: Các tác giả không phải nộp, mọi chi phí do Trường Đại học Nông Lâm Huế chi trả.

Đề nghị các tác giả/ nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 01/01/2018 qua email: tapchidhnl@huaf.edu.vn và bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ 102 Phùng Hưng, Tp. Huế, điện thoại liên hệ: 0234 3525 049. Bài viết không quá 10 trang, khổ giấy 19 cm x 26.5 cm, cỡ chữ 11 và theo qui định của “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo thư mời này.

Ban biên tập Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Xin vui lòng Tải Thể lệ viết bài tại đây./.

Phòng KHCN&HTQT

Trường Đại học Nông Lâm Huế

 

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn v/v nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Theo công văn sô 37/HDCDGSNN ngày 04/4/2016 và đợt rà soát danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2017 do HDCDGSNN phối hợp với các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành thực hiện từ 15/4 - 17/5/2017 cho thấy các ban biên tập tạp chí khoa học đã có nhiều cố gắng cải tiến, nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung. Tuy nhiên, trong tổng số 387 tạp chí khoa học, chỉ có 32 tạp chí bằng tiếng Anh, 03 tạp chí của Việt Nam có tên trong danh mục Scopus.

Theo đó, các nội dung sẽ được HDCDGSNN xem xét khi đưa các tạp chí vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm phục vụ việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2018 có chi tiết trong công văn đính kèm.

Nếu có đóng góp ý kiến về các nội dung của công văn có thể gửi trực tiếp: PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhi (bmnhi@moet.edu.vn) hoặc gởi về NT Tặng, Chuyên viên Phòng QLKH (nttang@ctu.edu.vn) để tổng hợp.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn của Ban Biên tập Tạp chí Vietnam 's Socio-Economic Development (VSED) v/v quảng bá nội bộ Tạp chí VSED.

Tạp chí VSED là tạp chí khoa học kinh tế thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được xuất bản hàng quý bằng tiếng Anh. Hiện tạp chí đang trong quá trình áp dụng những chuẩn mực học thuật cao, hướng tới được xếp hạng trong ACI, Scopus và ISI trong thời gian tới.

Ban Biên tập rất mong các nhà nghiên cứu, học giả biết rõ hơn kênh trao đổi học thuật mới và gửi bài báo khoa học có chất lượng phù hợp cho Tạp chí VSED. Các nội dung của tạp chí và chi tiết gửi bài có trong công văn đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
Hiện nay, hệ thống phần mềm nộp bài báo kê khai khối lượng công tác (KLCT) đã được mở (bài báo xuất bản bên ngoài Tạp chí khoa học của Trường). Tòa soạn Tạp chí khoa học đã cập nhật lên hệ thống kê khai bài báo các tài liệu để Quý Thầy/Cô tham khảo. Cụ thể gồm:
 
Để công tác duyệt bài báo tính KLCT được kịp thời và hạn chế tối đa việc kê khai lại do chưa đủ minh chứng (năm 2016 có khoảng 200 bài kê khai lại hoặc không đạt trong tổng số gần 1000 bài nộp kê khai KLCT), Quý Thầy/Cô vui lòng cung cấp đủ minh chứng theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

- Trang bìa tạp chí/kỷ yếu/book chapter (có thể hiện ISSN/ISBN) 
- Mục lục (có tên bài báo và các tác giả)
- Bài fulltext đã được xuất bản trên tạp chí/kỷ yếu/book chapter

Gộp thành một tập tin định dạng .PDF để làm minh chứng khi kê khai. Nếu scan/chụp thì số trang/header/footer phải rõ ràng.
Trường hợp bài báo xuất bản online thì minh chứng là bài fulltext đã được xuất bản và nhập địa chỉ bài báo trong quá trình kê khai (ví dụ: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.014).

Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo chi tiết hướng dẫn tại website Tạp chí: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/article-kekhaiklctbaibaongoaitruong.html
Đối với bài báo xuất bản trong Tạp chí khoa học của Trường, Tòa soạn TCKH sẽ tiến hành kê khai KLCT theo quy định.

Trong quá trình nộp bài báo kê khai KLCT, nếu gặp trở ngại Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ:
Tòa soạn Tạp chí khoa học, email: tapchidhct@ctu.edu.vn / thanhdien@ctu.edu.vn, ĐT: 3872 157 / 3830 307.
 
Trân trọng kính báo.
Tòa soạn Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
P/s: Quý Thầy/Cô kiểm tra Khối lượng công tác liên quan đến các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án, seminar,...) khi có thông báo bằng công văn từ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (gọi tắt là Seminar) đợt 2 năm 2017 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện cố gắng triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký.
Và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Tặng, email: nttang@ctu.edu.vn, ĐT: 0989.119.375.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn