Ban Biên tập Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang kính gửi quý Thầy/ Cô/ Cộng tác viên Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang.

Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đồng ý đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học kể từ đầu năm 2017. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 243/GP-BTTTT ngày 02/7/2013. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8086.

Tạp chí xuất bản 6 số thường kỳ/ năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 6 số đặc biệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Mỗi số xuất bản tập hợp các bài thuộc 4 lĩnh vực:

(1) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục;

(2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật;

(3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học;

(4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/483

Quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí.

Quy định thể lệ bài viết đăng Tạp chí

Trân trọng,

Ban Biên tập

________________
Thư ký Tòa soạn:
Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học An Giang.
Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0766 25 65 65 (1712); Fax: 0763 842 560
Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn
Website: http://sj.agu.edu.vn

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn