Căn cứ công văn số 1560/BGDĐT- KHCNMT, ngày 19/4/2018 của Bộ GD&ĐT v/v giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018, Phòng QLKH triển khai đến nhóm tác giả đăng ký hoàn thành hồ sơ theo quy định:
 
1. Báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 (theo mẫu) có ký tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (bản cứng và bản mềm);
Báo cáo tóm tắt dài không quá 04 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, paragragh: khoảng cách khổ 4mm, cách dòng 18mm.
 
2. Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x12cm (bản cứng và bản mềm).
 
3. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bản mềm).
 
4. Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng.
 
Các bạn vui lòng gởi hồ sơ bản cứng và file cho Chuyên viên phụ trách: NT Tặng (mail: nttang@ctu.edu.vn) đến hết ngày 18/5/2018 để P.QLKH làm công văn giới thiệu của Trường và tổng hợp gởi ra Bộ GD&ĐT.
 
P/s: Mọi thắc mắc quý Thầy Cô có thể liên hệ Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Vụ KHCN&MT (sdt: 0904 184 886).

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn