Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển công văn v/v mời tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên được phép xuất bản từ năm 2007, từ năm 2012 đã được cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ là ISSN 1859-4611. Thông tin về Tạp chí, danh mục các chuyên ngành có chi tiết trong công văn đính kèm.
 
Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng công trình khoa học đăng trên Tạp chí, Trường Đại học Tây Nguyên kính thông báo đến các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ trở lên đăng ký tham gia phản biện cho Tạp chí khoa học.
 
Quý Thầy Cô có nhu cầu tham gia vui lòng phản hồi thông tin theo mẫu đính kèm cho NT Tặng: nttang@ctu.edu.vn trước ngày 01/6/2018 để tổng hợp danh sách gởi cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn