Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn của Ban Biên tập Tạp chí Vietnam 's Socio-Economic Development (VSED) v/v quảng bá nội bộ Tạp chí VSED.

Tạp chí VSED là tạp chí khoa học kinh tế thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được xuất bản hàng quý bằng tiếng Anh. Hiện tạp chí đang trong quá trình áp dụng những chuẩn mực học thuật cao, hướng tới được xếp hạng trong ACI, Scopus và ISI trong thời gian tới.

Ban Biên tập rất mong các nhà nghiên cứu, học giả biết rõ hơn kênh trao đổi học thuật mới và gửi bài báo khoa học có chất lượng phù hợp cho Tạp chí VSED. Các nội dung của tạp chí và chi tiết gửi bài có trong công văn đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn