Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển công văn v/v mời tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.
 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Giấy phép số 1250/GP-BTTT ngày 08/8/2011. Tạp chí xuất bản định kỳ mỗi tháng 01 số, các bài đăng trên Tạp chí được tính 01 điểm quy đổi công trình khoa học.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng bài viết, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên đăng ký tham gia phản biện cho Tạp chí.
 
Quý Thầy Cô có nhu cầu tham gia vui lòng phản hồi thông tin cho NT Tặng: nttang@ctu.edu.vn trước ngày 25/5/2018 để tổng hợp danh sách gởi cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Căn cứ công văn số 1560/BGDĐT- KHCNMT, ngày 19/4/2018 của Bộ GD&ĐT v/v giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018, Phòng QLKH triển khai đến nhóm tác giả đăng ký hoàn thành hồ sơ theo quy định:
 
1. Báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 (theo mẫu) có ký tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (bản cứng và bản mềm);
Báo cáo tóm tắt dài không quá 04 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, paragragh: khoảng cách khổ 4mm, cách dòng 18mm.
 
2. Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x12cm (bản cứng và bản mềm).
 
3. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bản mềm).
 
4. Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng.
 
Các bạn vui lòng gởi hồ sơ bản cứng và file cho Chuyên viên phụ trách: NT Tặng (mail: nttang@ctu.edu.vn) đến hết ngày 18/5/2018 để P.QLKH làm công văn giới thiệu của Trường và tổng hợp gởi ra Bộ GD&ĐT.
 
P/s: Mọi thắc mắc quý Thầy Cô có thể liên hệ Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Vụ KHCN&MT (sdt: 0904 184 886).

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi công văn v/v gửi bài đăng Tạp chí tiếng Anh của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Tạp chí tiếng Anh của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam "Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology" đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KHCN cấp mã số quốc tế ISSN 0866 – 8116 và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho phép tính 01 điểm quy đổi công trình khoa học cho bài báo đăng trên Tạp chí.

Bài viết gửi về địa chỉ e-mail: tapchivaas@gmail.com.

Thông tin thêm về nội dung tạp chí và định dạng bài viết có chi tiết trong công văn đính kèm.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam các tác giả gửi bài viết về những nội dung liên quan.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển công văn v/v mời tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên được phép xuất bản từ năm 2007, từ năm 2012 đã được cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ là ISSN 1859-4611. Thông tin về Tạp chí, danh mục các chuyên ngành có chi tiết trong công văn đính kèm.
 
Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng công trình khoa học đăng trên Tạp chí, Trường Đại học Tây Nguyên kính thông báo đến các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ trở lên đăng ký tham gia phản biện cho Tạp chí khoa học.
 
Quý Thầy Cô có nhu cầu tham gia vui lòng phản hồi thông tin theo mẫu đính kèm cho NT Tặng: nttang@ctu.edu.vn trước ngày 01/6/2018 để tổng hợp danh sách gởi cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí khoa học & công nghệ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KHCN cấp mã: ISSN 2588 – 1256.

Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Tòa soạn tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/ số bằng tiếng Việt trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: http://tapchi.huaf.edu.vn, mỗi bài nhận đăng phải qua ít nhất 02 vòng phản biện độc lập, ẩn danh, chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nghiêm ngặt.

Với mục tiêu hướng đến một tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho tạp chí số tiếp theo sẽ được phát hành vào tháng 6 năm 2018.

Kinh phí phản biện và xuất bản: Các tác giả không phải nộp, mọi chi phí do Trường Đại học Nông Lâm Huế chi trả.

Đề nghị các tác giả/ nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 30/4/2018 qua email: tapchidhnl@huaf.edu.vn và bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ 102 Phùng Hưng, Tp. Huế; điện thoại liên hệ: 0234 3525049. Bài viết không quá 10 trang, khổ giấy 19 cm x 26.5 cm, cỡ chữ 11 và theo qui định của “Thể lệ viết - gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo”.

Ban biên tập Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.
 
Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Email: tapchidhnl@huaf.edu.vn, Điện thoại: (0234) 3525049
------------
HUAF Journal of Agricultural Science and Technology
Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University
Add: 102 Phung Hung Str. Hue, Vietnam, Tel: +84 234 3525049

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang kính gửi quý Thầy/ Cô/ Cộng tác viên Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang.

Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đồng ý đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học kể từ đầu năm 2017. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 243/GP-BTTTT ngày 02/7/2013. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8086.

Tạp chí xuất bản 6 số thường kỳ/ năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 6 số đặc biệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Mỗi số xuất bản tập hợp các bài thuộc 4 lĩnh vực:

(1) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục;

(2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật;

(3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học;

(4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/483

Quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí.

Quy định thể lệ bài viết đăng Tạp chí

Trân trọng,

Ban Biên tập

________________
Thư ký Tòa soạn:
Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học An Giang.
Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0766 25 65 65 (1712); Fax: 0763 842 560
Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn
Website: http://sj.agu.edu.vn

 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (gọi tắt là Seminar) đợt 1 năm 2018 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện cố gắng triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Tặng, email: nttang@ctu.edu.vn, ĐT: 0989.119.375.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 1 năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018) theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi về Phòng QLKH: đến hết ngày 31/12/2017.

Hồ sơ gồm mẫu 1mẫu 3.
Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Tặng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: nttang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KH&CN cấp mã: ISSN 2588 – 1256.

Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước. Tòa soạn tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: http://tapchi.huaf.edu.vn, mỗi bài nhận đăng phải qua ít nhất 2 vòng phản biện độc lập, ẩn danh, chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nghiêm ngặt.

Với mục tiêu hướng đến 1 tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho tạp chí số tiếp theo sẽ được phát hành vào tháng 2 năm 2018.

Kinh phí phản biện và xuất bản: Các tác giả không phải nộp, mọi chi phí do Trường Đại học Nông Lâm Huế chi trả.

Đề nghị các tác giả/ nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 01/01/2018 qua email: tapchidhnl@huaf.edu.vn và bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ 102 Phùng Hưng, Tp. Huế, điện thoại liên hệ: 0234 3525 049. Bài viết không quá 10 trang, khổ giấy 19 cm x 26.5 cm, cỡ chữ 11 và theo qui định của “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo thư mời này.

Ban biên tập Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Xin vui lòng Tải Thể lệ viết bài tại đây./.

Phòng KHCN&HTQT

Trường Đại học Nông Lâm Huế

 

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn v/v nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Theo công văn sô 37/HDCDGSNN ngày 04/4/2016 và đợt rà soát danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2017 do HDCDGSNN phối hợp với các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành thực hiện từ 15/4 - 17/5/2017 cho thấy các ban biên tập tạp chí khoa học đã có nhiều cố gắng cải tiến, nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung. Tuy nhiên, trong tổng số 387 tạp chí khoa học, chỉ có 32 tạp chí bằng tiếng Anh, 03 tạp chí của Việt Nam có tên trong danh mục Scopus.

Theo đó, các nội dung sẽ được HDCDGSNN xem xét khi đưa các tạp chí vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm phục vụ việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2018 có chi tiết trong công văn đính kèm.

Nếu có đóng góp ý kiến về các nội dung của công văn có thể gửi trực tiếp: PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhi (bmnhi@moet.edu.vn) hoặc gởi về NT Tặng, Chuyên viên Phòng QLKH (nttang@ctu.edu.vn) để tổng hợp.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn