Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển công văn v/v mời tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.
 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Giấy phép số 1250/GP-BTTT ngày 08/8/2011. Tạp chí xuất bản định kỳ mỗi tháng 01 số, các bài đăng trên Tạp chí được tính 01 điểm quy đổi công trình khoa học.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng bài viết, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên đăng ký tham gia phản biện cho Tạp chí.
 
Quý Thầy Cô có nhu cầu tham gia vui lòng phản hồi thông tin cho NT Tặng: nttang@ctu.edu.vn trước ngày 25/5/2018 để tổng hợp danh sách gởi cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn