Phòng Quản lý Khoa học thông báo mời viết bài Hội thảo quốc gia Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM tổ chức.
 
Thời gian tổ chức Hội thảo: 08h30 ngày 29 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Số 669 QL1A, Khu phố 3, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 
Mục tiêu, các chủ đề chính, quy định về hình thức bài viết, địa chỉ gửi bài, thông tin liên hệ,... vui lòng xem file đính kèm.
Bài viết được chấp nhận sẽ được biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia có giấy pháp xuất bản và mã số ISBN.
Hạn nhận bài viết: ngày 01/3/2019 (Thứ Sáu).

Vui lòng phổ biến cho cán bộ có quan tâm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn