Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề Đào tạo nguồn nhân lực Du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 do Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức.
 
Thời gian: ngày 12/5/2019
Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
 
Các nội dung chủ yếu, thể lệ gửi bài, địa chỉ gửi bài viết, kinh phí hội thảo,... vui lòng xem file đính kèm.
Thời hạn gửi báo cáo tóm tắt và đăng ký tham dự: trước 16h ngày 10/4/2019.

Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến đến cán bộ đơn vị có quan tâm tham gia viết bài báo cáo và đăng ký tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn