Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học về "Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển bền vững ĐBSCL trong bối cảnh mới" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. 

Chi tiết thư mời viết bài, gợi ý nội dung và thể thức có trong file đính kèm.

Quý thầy cô quan tâm, gửi tham luận đến Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 15/7/2021, c/c đến ltxan@ctu.edu.vn (Phòng Quản lý Khoa học) để hỗ trợ, cập nhật danh sách tham luận.

Trân trọng thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn