Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin Thông báo số 1 Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên - ILITE do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Chủ đề: Phát triển năng lực người học trong dạy học và đào/ bồi dưỡng giáo viên
Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: tiếng Anh
 
Thời gian: ngày 14-15/12/2019
Địa điểm: Đại học Sư phạm Hà Nội
136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Lưu ý mốc thời gian gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 10/4/2019.
Bài viết có chất lượng tốt có thể được xem xét đăng trên tạp chí trong danh mục Scopus hoặc Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có phản biện (có chỉ số ISBN).
Mục đích, các chủ đề viết bài, thể lệ viết bài, địa chỉ gửi bài viết, kinh phí hội thảo,... vui lòng xem file đính kèm.

Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến đến cán bộ đơn vị có quan tâm tham gia viết bài báo cáo và đăng ký tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn