Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Kế hoạch triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP.HCM.
Thông báo đến các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia, đăng ký hồ sơ (file mềm) xét giải thưởng về Phòng QLKH - Trường Đại học Cần Thơ đến hết ngày 14/9/2022.
 
Hồ sơ đăng ký gồm:
  1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (01 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4);
  2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) tác giả và các thành viên trong nhóm;
  3. File đề tài công trình nghiên cứu bố cục trình bày xem rõ trong thể lệ.
Các bạn nộp các file PDF đăng ký, CMND, báo cáo tổng kết và bài báo có liên quan đến địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
Chi tiết các bạn tham khảo trong thể lệ đính kèm.
Lưu ý: Điền thông tin vào file Danh mục đề tài tham gia giải thưởng (file đính kèm).
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn