Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin Thông báo số 1 Hội thảo khoa học Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21 do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5 năm 2019 tại Hà Nội.
 
Mục đích, các chủ đề cần tập trung, quy cách viết báo cáo, địa chỉ gửi bài, đăng ký tham dự,... vui lòng xem file đính kèm.
Hạn chót nhận báo cáo toàn văn: ngày 05/4/2019.

Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến đến cán bộ đơn vị có quan tâm tham gia viết bài báo cáo và đăng ký tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn