Phòng Quản lý Khoa học thông báo mời viết bài Hội thảo Quốc tế GLoCALL năm 2019 "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ" do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức.
 
Thời gian: Ngày 08, 09 và 10 tháng 8 năm 2019
 
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
 
Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: tiếng Anh.
Ban Tổ chức sẽ phát hành Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.
 
Mục tiêu, các chủ đề, thời hạn, các điểm cần lưu ý, lệ phí tham dự, thông tin liên hệ,... vui lòng xem file đính kèm.

Thời hạn nhận Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh trên website chính thức của GloCALL 2019: đến ngày 15/3/2019.

Vui lòng phổ biến cho cán bộ có quan tâm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn