Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Trí tuệ kinh doanh (Computing4Human-2021) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang (Hàn Quốc), Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và Học viện Viettel - Tập đoàn Công nghiệp & Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

  • Thời gian tổ chứcNgày 28-29/10/2021 (thứ Năm & thứ Sáu)      
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 01/07/2021
  • Thông tin gửi bài: bài viết gửi đến Hội thảo thông qua hệ thống EasyChair
  • Thông tin liên hệ: PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn (Tel: 02363.950.475), email:  computing4human@due.edu.vn 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Thư mời viết bài đính kèm hoặc website Hội thảo tại đường link sau: http://due.udn.vn/vi-vn/computing4human-intro/cid/4673
 
Trân trọng thông báo.
 
Computing4Human-2021
Contact Conference Administrator:
Assoc.Prof. Đặng Hữu Mẫn
Tel: 02363.950.475
Website: due.udn.vn

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn