Thực hiện quy định tại Điều 8, Thông tư số 37/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đề tài NCCB do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, Quỹ tiến hành thành lập các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành về nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2018 - 2020 (thông tin chi tiết xem tại đây).

Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau:

- Hướng nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ;

- Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các tiêu chí sau:

- Có trình độ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn (tiêu chí cụ thể xem tại đây);

- Được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm giới thiệu;

- Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ.

Một trong các điều kiện giới thiệu ứng cử vào Hội đồng khoa học là Nhà khoa học đã cập nhật lý lịch khoa học online trên hệ thống OMS của Quỹ, có khả năng sử dụng công cụ trực tuyến trong quá trình đánh giá và tra cứu các sản phẩm công bố trong nước và quốc tế.

Quỹ Phát triển KH&CNQG đề nghị Ông/Bà cập nhật lý lịch khoa học của bản thân và giới thiệu các nhà khoa học có uy tín ứng cử vào Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2018 - 2020 thông qua tài khoản trên hệ thống Quản lý Thông tin trực tuyến (OMS) (http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/account/index.php).

Thời hạn giới thiệu các Nhà khoa học ứng cử HĐKH: ngày 30/4/2018.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý Ông/Bà./.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn