Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 20 năm 2018 do Thành Đoàn TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đối với Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 20 năm 2018, dự kiến Tổng kết trao giải tại  Chương trình Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Đối tượng, số lượng, các lĩnh vực dự thi, cơ cấu giải thưởng, thể lệ và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Phòng QLKH hỗ trợ tổng hợp, trình ký và gửi hồ sơ của các công trình tham gia giải thưởng về Ban Tổ chức, phụ trách: Chuyên viên BN Quang Huy, mail: bnqhuy@ctu.edu.vn.

Hạn nhận hồ sơ tham gia gồm Danh sách thành viên tham gia công trình và hồ sơ công trình đúng mẫu (Thể lệ chi tiết về hồ sơ tham gia giải thưởng): đến ngày 25/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn