Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân các Viện, Trường

- Thực hiện công văn số 5477/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ để thực hiện từ năm 2020, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 4650/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Chủ nhiệm Chương trình: PGS.TS. Nguyễn Văn Mười, Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.
- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 12/12/2019.

Chi tiết:

Thông báo

Quyết định

Biểu Mẫu

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn