Phòng Quản lý Khoa học thông báo Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên chất lượng cao năm 2022. 
Một số lưu ý:
+ Mỗi đề tài do 01 SV làm chủ nhiệm và có từ 02-04 thành viên tham gia thực hiện.
+ Thời gian nghiên cứu của đề tài tối đa 12 tháng, khuyến khích đề tài thực hiện và nghiệm thu trong năm 2022.
+ Không sử dụng luận văn tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.
 
Thầy cô, sinh viên quan tâm tiến hành đăng ký theo thời hạn do đơn vị qui định.
Đơn vị tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH đến 17h ngày 29/4/2022.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn