Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 140/TB-SKHCN của Sở KH&CN Cà Mau v/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (tham khảo file đính kèm).
 
Thời gian gửi đề xuất về phòng QLKH: đến hết thứ 5 ngày 26/10/2017.
 
Hồ sơ gồm 01 bản in và 01 file word về Bùi Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học để tổng hợp gởi về Sở.
 
Yêu cầu, định hướng có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.
 
Kính thông báo.
Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn