Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018-2019 của tỉnh An Giang.
 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nơi nộp hồ sơ, danh mục nhiệm vụ và các biểu mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Sở KH&CN An Giang: đến hết ngày 10/10/2018.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn