Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 411/TB-SKHCN của Sở KH&CN Kiên Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 kèm danh mục đề tài, dự án cụ thể.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: trước 17g ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 
Điều kiện tham gia tuyển chọn, thành phần - số lượng hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.
 
Kính thông báo.
Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn