Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin Thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 của Sở KH&CN Bình Thuận.
 
Danh mục 07 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 bao gồm xác định mục tiêu, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện, đơn vị sử dụng, hồ sơ đăng ký,... có trong file đính kèm.
 
Hạn gửi hồ sơ về Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận đến ngày 04/3/2019.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn