Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 của Sở KH&CN Ninh Thuận.
 
Cách thức xây dựng hồ sơ đề xuất, các dự án ưu tiên,... và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Hạn gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học: đến hết ngày 22/3/2019 gồm 01 bản in và file word về email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn