Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 624/TB-SKHCN của Sở KH&CN Vĩnh Long v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 tỉnh Vĩnh Long (lần 2).
 
Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.
 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, có trên website: http://skhcn.vinhlong.gov.vn/ (mục Thông báo).
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn