Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 của tỉnh An Giang.
 
Danh mục 11 đề tài thông báo tuyển chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nơi nộp hồ sơ và các biểu mẫu liên quan có chi tiết trong thông báo và file đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Sở KH&CN An Giang: đến hết ngày 09/9/2021.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia tuyển chọn đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn