Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 1082/TB-SKHCN của Sở KH&CN An Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 (đợt 3).
 
Danh mục nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Thủ tục hành chính, tiểu mục Lĩnh vực khác.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2017 - thứ sáu.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn