Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ Thành phố Cần Thơ từ năm 2023, chi tiết vui lòng xem Công văn đính kèm.
 
Phiếu đề xuất theo mẫu gửi về Sở Khoa học & Công nghệ Tp. Cần Thơ, email: sokhcn@cantho.gov.vn trước ngày 30/6/2022 (cc: ltxan@ctu.edu.vn - Xuân An, Phòng Quản lý Khoa học để hỗ trợ tổng hợp, theo dõi).
 
Đối với thầy cô đã, đang và sẽ thực hiện đề tài, dự án NCKH với/về Thành phố Cần Thơ, lưu ý sự hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, công nhận giống cây trồng,...

Đối với thầy cô đã có nghiên cứu cơ sở tại trường hoặc có phối hợp thực hiện với công ty/ doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Cần Thơ, có thể đề xuất các nhiệm vụ cải tiến công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với Mục II của Chương trình theo Quyết định 3032 đính kèm.

Kính thông báo đến quý thầy cô.
Trân trọng.

Công văn 501

Quyết định 3032

mẫu Phiếu đề xuất

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn