Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Sóc Trăng năm 2024.
 
Các nội dung, yêu cầu, một số điểm lưu ý và các mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH: đến hết ngày 27/4/2023, hồ sơ bao gồm:
- Bản in: phiếu đề xuất có chữ ký của chủ nhiệm và bảng tổng hợp có chữ ký của lãnh đạo đơn vị
- Bản file: định dạng word gửi về email: bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn