Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của Sở KH&CN An Giang.
 
Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2018, Sở KH&CN An Giang thông báo đến các tổ chức và cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Hướng đề xuất, ưu tiên, các chương trình KH&CN trọng điểm,.. và mẫu đề xuất có trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 16/3/2018 - thứ sáu, hồ sơ gồm 01 bản in gửi về Phòng QLKH và file gửi về email bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn