Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Sở KH&CN Cà Mau.
 
Vì các nhiệm vụ KH&CN được xây dựng theo hướng đặt hàng là chủ yếu nên các tổ chức, cá nhân cần tập trung tham khảo thông tin và các lưu ý, chi tiết có trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 25/4/2018, hồ sơ gồm 01 bản in phiếu đề xuất theo mẫu gửi về Phòng QLKH và file gửi về email bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn