Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 17/TB-SKHCN của Sở KH&CN Sóc Trăng v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018.
 
Các nội dung, yêu cầu, một số điểm lưu ýcác mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH: đến hết ngày 24/4/2018 gồm 01 bản in theo mẫu và 01 file word về email: bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn