Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 307/TB-SKHCN và số 308/TB-SKHCN của Sở KH&CN Bến Tre v/v mời tham gia đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN.
 
Đề tài 1: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải trong chăn nuôi, và sản xuất ra phân bón từ chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
 
Đề tài 2: Nghiên cứu chế tạo thiết bị leo dừa phù hợp với cây dừa và tập quán leo dừa của người dân Bến Tre.
 
Mục tiêu, dự kiến sản phẩm và nội dung hồ sơ đăng ký có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn cuối gửi hồ sơ về Sở KH&CN Bến Tre: ngày 15/5/2018.
Phòng QLKH hỗ trợ cán bộ trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn