Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển quý Thầy Cô giấy mời Tập huấn Hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ do Sở KH&CN Tp Cần Thơ tổ chức.
 
Thời gian: 7g30 ngày 25/7/2018 (thứ 4)
Địa điểm: Khách sạn Cửu Long (Hội trường A1)
52 Quang Trung, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
 
Nội dung: Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích và đề xuất chương trình, dự án hỗ trợ hoạt động SHTT, ĐMST Tp Cần Thơ đến 2020 (theo nội dung mail Phòng QLKH gửi ngày 19/6/2018).
 
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, nhờ quý Thầy Cô xác nhận tham dự (họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) trước ngày 24/7/2018
về Sở KH&CN Tp Cần Thơ: TT Hồng Ngọc, mail: tthngoc@cantho.gov.vn, ĐT: 0292.3829.632
hoặc về Phòng QLKH, Trường ĐHCT: LT Xuân An, mail: ltxan@ctu.edu.vn, DĐ: 0908.090.691.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn