Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo của Hội thảo Khoa học Quốc tế Thương mại và phân phối do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 9/2018

Đại điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Các nội dung, qui định viết bài, cách thức & địa chỉ gửi bài,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài: ngày 18/5/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn