Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 của Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ V do Tổng hội Cơ khí Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức.

Thời gian tổ chức: ngày 04 - 05/10/2018

Đại điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298 Cầu Diễn, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Mục tiêu, các chủ đề, lệ phí,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn cuối nhận tóm tắt: ngày 01/6/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn